• info@weleveld.nl

Middeleeuws Weleveld

De beelden van Middeleeuws Weleveld

Op de expositie Middeleeuws Weleveld staan niet minder dan 35 levensgrote figuren. De stalen beelden geven de bezoeker een indruk van de Middeleeuwen op Landgoed Weleveld. Het toont de wereld van de eerste bewoners van het landgoed en geeft een inzicht in de maatschappelijke verhoudingen rond het jaar 1300. De permanente tentoonstelling is gratis toegankelijk.

De eerste bewoners in 1300

MIDDELEEUWS WELEVELD

Middeleeuws Weleveld is openbaar toegankelijk

Toen Otto en Bernard van Ruinen in 1300 hier, op de kruising van de Bornsche beek en de weg Deventer-Oldenzaal,het eerste versterkte huis bouwden namen zij de naam van het goed aan en noemden zich Van Weleveld. Hun wereld was vergeleken met onze tijd redelijk eenvoudig en daardoor gemakkelijk te overzien. De beelden van Middeleeuws Weleveld geven een kijkje in deze wereld.

Er waren drie standen, de geestelijkheid, de adel en de derde stand, zoals boeren, ambachtslieden, handelaren en burgers. De eerste stand, de geestelijkheid, zei “Ik bid voor U”, de adel zei “Ik vecht voor U” en de derde stand mocht zeggen “Ik werk voor U”. Van die drie standen staan voorbeelden op het veld.

De mensen van Weleveld

De mensen die hieronder worden genoemd leefden allemaal in 1300.

In het centrum staat natuurlijk de familie Van Weleveld bestaande uit Bernard, zijn vrouw Geze, hun zoontje Johannes en zijn broer Otto. Bernard zal het tot drost van Twente brengen.

Links naast de ingang staat de geestelijkheid. Voor de Van Weleveld’s is de belangrijkste de bisschop van Utrecht, Wilhelmus Berthout, hun leenheer. Aan hem waren zij als leenman trouw en gehoorzaamheid verschuldigd, zoals de bisschop dat weer was aan zijn leenheer de keizer. Hij staat in gezelschap van de Abt van Weerselo, de Abdis van Essen, Beatrix van Holte, een van haar nonnen, een priester en Paus Bonifatius VIII, de machtigste man in de kerk.

MEW BLACK

De poortwachter van Weleveld

Iets verderop lopen een bedelmonnik en een van de laatste kruisridders. De adel is vertegenwoordigd door de drost van Twente, Herman van Rothem. Helemaal aan de top van de adel komen de Rooms-koning, de nog niet door de paus tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroonde Albrecht I von Habsburg, en zijn vrouw Elisabeth van Karinthië. Daar staan ook buurman Egbert van Almelo met zijn echtgenote Mechteld van Lymborch.

We gaan verder en komen een pelgrim en een bode tegen. Een rondtrekkende troubadour vermaakt op zijn luit de boer, een pachter van Weleveld, die daar staat met vrouw en kind. De toevallig passerende hofmeier uit Borne en een kapelaan horen toe.

De rondtrekkende handelaar houdt afstand van de lepralijder die de stad Oldenzaal niet in mag. Daar wonen vooraanstaande burgers zoals Johannes Stengere en Hendrik Snoync, die schepen van Oldenzaal wordt. In deze eerste stad in Twente vinden we meerdere beroepen zoals handwerksman, bronsgieter, leerlooier en zelfs dat van goudsmid. De belangrijkste geestelijke in Oldenzaal is de proost Philippus, een broer van Egbert van Almelo. Als vertegenwoordiger van de overheid staat hier een gerechtsdienaar.

Uitgebreide verhalen van ieder beeld vindt u op deze pagina of via de QR code op het bord bij de beelden opvragen.

Verantwoordelijk voor Middeleeuws Weleveld is de Stichting Middeleeuws Weleveld.


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.