• info@weleveld.nl

Herstel oprijlaan Havezate Weleveld

  • -

Herstel oprijlaan Havezate Weleveld

Landgoed Weleveld gaat de oprijlaan, die op de Hottinger kaart uit 1783 staat, herstellen als knipoog naar de tijd terug en als nieuw landschapselement.

Toen in 1804 het huis Weleveld was afgebroken verviel de noodzaak nog een speciale oprijlaan te onderhouden en kon de grond beter voor de landbouw gebruikt worden. Daarom is deze laan die wel op de Hottinger kaart staat, met aan weerszijden één rij bomen, op de eerste beheerskaart van Weleveld uit 1821 volledig verdwenen. Wel kreeg een perceel, waarover een deel van de laan liep, de naam ’t Allee. Het lag hoog en sloot daarom niet aan bij de omringende weilanden en werd zo een stukje ruig bos.

Weleveld heeft geen huis en mist daarom een centraal punt. Dat is in 1994 gedeeltelijk opgevangen door de oude binnengracht van het kasteel te restaureren. Verder is er een toegangshek geplaatst en de laatste toevoeging is Middeleeuws Weleveld. Teneinde de huisplaats verder te accentueren zal binnenkort de oprijlaan weer in ere worden hersteld, een plan dat overigens al in de vorige eeuw werd opgevat.

Om technische en financiële redenen is het hele project in twee gelijke delen gehakt. Er wordt begonnen met dat deel dat vanaf de Hebbrodweg over ’t Allee naar het Weleveldse voetpad loopt. Het ligt in de bedoeling het tweede gedeelte, dat langs de Wolven van Weleveld zal voeren, te realiseren wanneer de omstandigheden dat toelaten. Dan moet er ook een voetgangers/fietsbrug over de beek komen waardoor men precies voor de toegangspoort uitkomt.

Het eerste gedeelte van het project wordt uitgevoerd, met voor sommige elementen financiële steun van de Provincie Overijssel in het kader van de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls voor het landschap’, onder supervisie van de Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Een drone vlucht en daaropvolgend archeologisch onderzoek hebben inmiddels geleerd dat de laan niet slechts één rij bomen aan weerskanten had doch een dubbele rij in een soort zigzagpatroon. Nadat ’t Allee gedeeltelijk is opgeschoond, waarbij wel een aantal grote bomen om moeten teneinde de nodige ruimte voor de nieuwe laan te maken, zullen enige honderden redelijk grote notenbomen in zigzag formatie al direct een idee geven hoe de nieuwe oprijlaan er in de toekomst uit gaat zien.


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.