• info@weleveld.nl

Boek over historie landgoed

Historie van bijzonder landgoed

In oktober 2003 verscheen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers in Zutphen het boek: Och ewig is so lang. Zeven eeuwen Weleveld. Landgoed, havezate en bewoners.

De rijke historie van het bijzondere Landgoed Weleveld, de havezate en de bewoners is door historicus Jet Spits opgetekend in dit boeiende boek. Och ewig is so lang geeft in vlotte schrijfstijl een beeld van het huis Weleveld en zijn bewoners, tegen de achtergrond van de economische, politieke en culturele ontwikkelingen van de grensstreek door de eeuwen heen.

Spannende verhalen1001004001953882

Vechtersbazen, machtige heren, vrome abdissen, geschifte geestelijken, verstandige huisvrouwen en drankzuchtige dames, de bewoners van landgoed Weleveld in Hertme vormen een bont gezelschap. Hun verhalen geven samen een beeld van ruim zeven eeuwen armoede en rijkdom, oorlog en vrede, plunderende soldaten en besmettelijke ziekten en van boeren en landeigenaren.

Twente in de Middeleeuwen

De middeleeuwse ridders van Weleveld speelden als drost een belangrijke rol in het middeleeuwse Twente. De lijvige kroniek van de latere bewoners, Sweder II Schele van Weleveld, vormt een welhaast onuitputtelijke bron van wetenswaardigheden en kostelijke anekdotes. De lezer krijgt een verbluffend kijkje in de denkwereld van deze Twentse landjonker aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.

Familie Schele

Dankzij een verstandig beheer van vermogen en goederen bouwde de familie Schele van generatie op generatie aan een indrukwekkend imperium. Begin achttiende eeuw viel het Welevelder erfgoed ten prooi aan wanbeheer en verwaarlozing. Een nieuwe eigenaar zorgde voor een korte opleving, doch in 1804 werd de havezate tot op de fundamenten gesloopt. Twentse industriëlen gebruikten het landgoed vervolgens als belegging.

Middeleeuwse structuren zichtbaar

Anno 2003 zijn de middeleeuwse structuren van het landgoed nog goed te herkennen zijn. Samen met Huize Almelo en Twickel vormt Landgoed Weleveld een van de laatste grote groene verbindingszones in de Twentse netwerkstad tussen Noordoost- en Zuidoost Twente.

Gegevens boek

Jet Spits, Och ewig is so lang. Zeven eeuwen Weleveld. Landgoed, havezate en bewoners, Walburg Pers, ISBN 90.5730.238.1. Het boek is nieuw uitverkocht. Maar eventueel verkrijgbaar via bol.com.


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.