• info@weleveld.nl

De adel van Middeleeuws Weleveld

De adel

Terug naar Wie is Wie

albrechtRooms-Koning Albrecht I von Habsburg (1255 – 1308)

Ik ben het hoofd van het Heilige Roomse Rijk, dat zich uitstrekt van Italië tot aan de Noordzee. Mijn huidige titel is Rooms-Koning, maar nadat ik door de paus ben gekroond zal ik de Keizer zijn van het Heilige Roomse Rijk.

Toch ben ik geen alleenheerser, want ik ben aangewezen op de steun van de keurvorsten die mij uit hun midden gekozen hebben (keuren=kiezen!). Zij staan mij bij en adviseren mij in belangrijke staatszaken. Mijn taak is niet eenvoudig, omdat steeds ik de positie van het koningschap in mijn grote Rijk moet verdedigen tegen al te ambitieuze keurvorsten. Na mijn dood volgt mijn zoon me niet automatisch op. Dat gebeurt alleen als ook hij door de keurvorsten wordt gekozen.

Paus Bonifatius VIII heeft mij als Rooms-Koning erkend en ik verwacht dat hij mij binnenkort tot Rooms-Keizer zal kronen.

Mijn echtgenote is koningin Elisabeth van Karinthië met wie ik in 1276 in het huwelijk ben getreden. Haar beeld staat naast mij. Ze heeft mij zes zonen en vijf dochters geschonken.

elisabethRooms-Koningin Elisabeth van Karinthië (ca. 1262 – 1313)

Ik ben de Rooms-Koningin Elisabeth van Karinthië. Mijn man is de Rooms-Koning koning Albrecht I die naast mij staat. Mijn ouders behoren tot de meest aanzienlijke families. In onze kringen is het gebruikelijk dat de huwelijkspartners van de dochters worden gekozen door de familie. De bruidegom moet een goede partij zijn die de machtspositie van beide families versterkt. Zo is het ook met mijzelf gegaan.

Mijn belangrijkste taak als echtgenote is het baren van zonen. Mocht mijn man jong overlijden, dan kan ik een belangrijke politieke rol spelen. Ik zal dan regeren in zijn plaats tot het moment dat de keurvorsten een nieuwe Rooms-Koning hebben gekozen. En ik zal er dan natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat mijn oudste zoon wordt.

Mijn man kan tevreden zijn: ik schonk hem zes zonen en vijf dochters. Voor mijn man en mij is het een groot geluk hen te zien opgroeien en ontwikkelen tot de huwbare leeftijd.

Opmerking: Voordat Rooms-Koning Albrecht I door de paus tot Rooms-Keizer kan worden gekroond, wordt hij vermoord door zijn 18-jarige neef Jan van Habsburg (1290-1313).

egbertEgbert I van Almelo (overl. 1303)

Ik ben Ridder Egbert, heer van Almelo. Als bewoner van Huis Almelo ben ik een buurman van ridder Otto van Weleveld. Mijn ouders waren ridder Arnold II van Almelo en Marina van Ochten. Ik sta hier uitgebeeld naast mijn tweede echtgenote Mechteld van Limburg. Mijn betreurde eerste vrouw, Agnes van Zuijlen van Anholt, is mij helaas voor enkele jaren ontvallen. Beide echtgenoten schonken mij kinderen.

Mijn oudste zoon Arnold die getrouwd is met een dochter van de graaf van Bentheim, zal mij na mijn dood opvolgen als Arnold III, heer van Almelo.
Mijn zoon Steven is getrouwd met een dochter uit de aanzienlijke familie Van Benschop, die verwant is met de heren van Aemstel.

mechteldMechteld van Limburg (1271-1306)

Ik ben Mechteld van Limburg, de tweede echtgenote van ridder Egbert, de heer van Almelo, die zo liefhebbend en sterk naast mij staat. Mijn ouders waren Johan I, graaf van Limburg, en Agnes van Wildenberg.

drostHerman van Rothem, drost van Twente (1296)

Ik ben als drost of drossaard van Twente de hoogste bestuursambtenaar van het drostambt Twente. De bisschop van Utrecht heeft mij aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de wet. Door de boetes die ik mag innen, is mijn functie lucratief en gewild. Ik hoop dat mijn zoon mij straks mag opvolgen. Maar er zijn vele kapers op de kust, want het ambt is niet helaas niet erfelijk.

Het grootste deel van het platteland van Twente valt onder mijn jurisdictie. Maar de acht stadsgerichten en de heerlijkheden Almelo en Diepenheim vormen aparte stadsgebieden, waar ik niets te zeggen heb.

In de tijd van Karel de Grote maakte de gouw Twente deel uit van het grote Frankische Rijk. De hoogste ambtenaar was toen de graaf van Twente die in Goor zetelde. Nadat de bisschop van Utrecht hier ook de wereldlijke macht had verworven, werd de graaf van Goor een van de belangrijkste leenmannen van de bisschop. Onenigheid tussen de bisschop en de graaf leidde ertoe dat vijftig jaar geleden de laatste graaf werd afgezet. De bisschop droeg toen alle ambtelijke taken van de graaf over aan de drost.

Terug naar Wie is Wie


Landgoed Weleveld is particulier eigendom. Stichting Weleveld behartigt de belangen van het landgoed. Het landgoed is vrijwel geheel opengesteld. U bent dan ook van harte welkom om te komen genieten van dit authentiek stukje Twente.